l'agenda
bannerbanner
recurs

ANUNCIA'T

recurs

ANUNCIA'T PER PARAULESrecurs

Operació desitjada:recurs

recursCrear un nou anunci per paraules

Crea un nou anunci per paraules en la web de l'agenda i en una publicació posterior de la edició impresa l'anunci serà publicat. Els anuncis seran publicats per ordre en que han entrat

recursModificar un anunci per paraules existent

Gestiona un anunci per paraules ja exsitent que hagis creat.La gestio d'aquest anunci per paraules és fa a través d'un login i password enviats al correu electrònic que es va facilitar en la creació de l'anunci. Si ja no disposa del compte de correu entreu en contacte amb l'administració de la web. contacte

recursEliminar un anunci per paraules existent

Si l'anunci per paraules ja no és necessari borri'l.L'eliminació d'aquest anunci per paraules és fa a través d'un login i password enviats al correu electrònic que es va facilitar en la creació de l'anunci. Si ja no disposa del compte de correu entreu en contacte amb l'administració de la web. contacte

l'aia - associació d'informadors d'arenys